Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Xin chao. Minh dang dang o nhat theo dien tuc tap sinh. Minh co bang ky sư day dung o viet nam...

    Xin chao. Minh dang dang o nhat theo dien tuc tap sinh. Minh co bang ky sư day dung o viet nam. Tieng nhat n3 co roi. Minh muon chuyen doi sang vida ky su co dc ko
  2. B

    3 suất đổi visa xây dựng, 20man/tháng. NV chính thức nhé. (CLOSED)

    Em dang lam theo dien tuc tap sinh o nhat. Em co bang ky su xd. Em muon chuyen vi da ky su dc ko vay
Top